Om Allsportgruppen

English: See below. 

Roar Holtedahl administrerer medlemsrefusjoner.  Det er ingen aktiv leder av gruppa p.t.

Pågående aktiviteter:
Løpetrening hver mandag kl 15:15

Refusjon av startkontingenter:
Styret i Telenor BIL skal gå opp nye retningslinjer og føringer, vi kommer med mer info om dette når vi vet mer.

Ta gjerne kontakt med Roar Holtedahl om du er klar for å facilitere aktiviteter i denne gruppa :)


About the Allsport group:
Roar Holtedahl manages member refunds. There is currently no active leader of the group.

Ongoing activities:
Running training every Monday at 15:15

Refund of starting quotas:
The board of Telenor BIL will review new guidelines and guidelines, we will provide more information on this when we know more.

Styret i gruppa

Roar Holtedahl (administrativ)

Kontakt hovedstyret:Marte Grønli