Om Allsportgruppen

 

Christina og Roar ble valgt inn i styret 28.01.2019. Søker nå ny leder.

Pågående aktiviteter:
Løpetrening hver mandag kl 15:15

Refusjon av startkontingenter:
Styret i Telenor BIL skal gå opp nye retningslinjer og føringer, vi kommer med mer info om dette når vi vet mer.

Ta gjerne kontakt med Christina Hellegaard eller Roar Holtedahl for innspill og mer "action" i denne gruppa :)Styret i gruppa

Roar Holtedahl (administrativ)

Kontakt hovedstyret:Marte Grønli