Come and play squash!

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 4. Nov 2022

We play every Wednesday 17-18 at Lysaker Squash.


We play on 3 courts and our members are at all different levels. If you are a beginner you can borrow a racket and get instructions.

When you have become a member of the squash group you will automatically receive invitations to the trainings in Spond. This is also where you sign up for play.

This is how you become a member of the squash group: Go to https://idrett.telenor.no/ click on the blue button "Bli medlem" and complete the registration. Contact jon.line@telenor.no if you have any questions. 

Come and join us!
1 Kommentar

Bestilling profiltøy høst 2022

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 6. Okt 2022

Trimtex sin webshop for bestilling av profiltøy åpnet igjen 3/10-2022. Bestillingsfristen er 23/10-2022. Medlemmer av Telenor BIL får en verdikode som gir rabatt ved handel. Det forutsetter at du har betalt medlemskontingent for inneværende år. Du kan sjekke din status her: https://idrett.telenor.no/manage/mymemberships/invoice .

Under menyvalget Trimtøy finner du oppdatert informasjon om bestilling og link som du kan bruke for å få tilsendt verdikode:  https://idrett.telenor.no/p/28631/trimtoy

Rabattkoder kan nå etterspørres her.  

 

Alle ansatte i Telenor kan bestille tøy herfra og man får opptil 30% avslag i forhold til fullpris (rabatten er allerede trukket fra når du er innlogget.
8 Kommentarer

Bull Ski og Kajakk

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 6. Okt 2022

Vi har bedriftsavtale hos Bull Ski og Kajakk. Her får du som Telenor-ansatt rabatt på nesten hele butikken, året rundt. Rabatten fås både i butikk og nettbutikk. I butikken oppgir du bare at du er Telenoransatt og rabatten trekkes fra i kassen. Lurer du på hva rabatten din er finner du dette til en hver tid i ved å registrere deg som Telenor-ansatt i nettbutikken til Bull Ski og Kajakk.
 
For å få rabatten i nettbutikken til Bull Ski og Kajakk, må du lage B-Pluss profil og benytte deg av koden 1360. Lurer du på hvordan du gjør dette, følg denne guiden: https://bull-ski-kajakk.no/samarbeidsavtaler


Afterwork bootcamp

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 9. Aug 2022

Knalltilbud fra Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets. Utendørs treningsøkt på Fornebu.


Kickstart helgen med kolleger og venner!

Fredag 19. august kl. 15.00-15.45.

Utendørs, Quality Expo hotell, Fornebu

 

Live DJ og god stemning!

Gratis for alle, ingen påmelding.


Se mer fra bedriftsidretten på https://oa.bedriftsidretten.no/  
Bestilling profiltøy vår 2022

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 28. Mar 2022

Trimtex sin webshop for bestilling av profiltøy åpnet igjen 28/3-2022. Bestillingsfristen er 17/4-2022. Medlemmer av Telenor BIL får en verdikode som gir rabatt ved handel. Forutsetter at du har betalt medlemskontingent for inneværende år. Du kan sjekke din status her: https://idrett.telenor.no/manage/mymemberships/invoice .

Under menyvalget Trimtøy finner du oppdatert informasjon om bestilling og link som du kan bruke for å få tilsendt verdikode:  https://idrett.telenor.no/p/28631/trimtoy

Rabattkoder kan nå etterspørres her

 

Alle ansatte i Telenor kan bestille tøy herfra og man får opptil 30% avslag i forhold til fullpris (rabatten er allerede trukket fra når du er innlogget.8 Kommentarer

Søknad om garderobeskap 2022 for de som sykler og løper til Fornebu

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 10. Mar 2022

På Fornebu har vi et antall trimgarderober med tilhørende dusjer og variende grad av tørkemuligheter. Vi administrerer tildelingen av skap for blokkene D, J og K. I disse har vi tilsammen 374 skap det er mulig å søke på for ett år av gangen.  Ved tildeling prioriteres fast ansatte og de som sykler/løper til jobb oftest. Her går vi ut fra at den enkelte fyller ut skjemaet på ærlig vis, slik at fordelingen blir mest mulig rettferdig. 

Du finner et eget menyvalg for trimgarderober hvor du kan registrere din søknad. Tildelingen vil skje fortløpende utover året.


Dere finner trimgarderober følgende steder:

Blokk D: 2 damegarderober i D2c med et separat rom for tørking. 2 herregarderober i D1 der det må brukes nøkkelkort for å komme inn (adgang må tildeles). Disse garderobene har et opplegg for tørking av klær.

Blokk J: 2 små herregarderober i J1f og 2 herregarderober i J1e. 1 damegarderobe og 1 herregarderobe i tilknytning til Sats-Elixia-garderobene i J2c. Her må adgangskort brukes. De som er medlem på treningssenteret vil ha adgang ellers må dette tildeles.

Blokk K: 1 dame- og 1 herregarderobe i K2c.


Husk også å melde deg på Sykle til jobben kampanjen. Deltakelse er gratis for oss.
Årsrapport 2021

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 3. Mar 2022

Årsberetning 2021

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo 

 

Styret 

Styret har i 2021 sett slik ut:  

 

Leder: Henning Ustgård 

Nestleder: Torstein Tuv 

Kasserer: Sunniva Syrrist 

Sekretær: Ketil Risvoll 

Styremedlem: Ola Vardebakken

Styremedlem: Tuva Ramsøe Bredesen

Styremedlem: Xinli Wang 

Varamedlem1: Randi Emmaus

Varamedlem 2: Marius Bostad

Varamedlem 3: Martin Svae-Kvifte

 

Revisor: Christian Deisz 

Valgkomitè: Jan Petter Jensen

 

Om styrets arbeid 

Det har blitt avholdt 10 styremøter i perioden, og i tillegg har Corona-året gjort at det har vært mindre aktivitet.  

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for «Telenor Eiendom» og Telenor Norge.

Vi har i perioden som tidligere, brukt mye tid på å sikre god bruk av websidene våre.

Styret bestreber fortsatt for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett

 

 Om organisering i perioden 

Styret har hatt kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært innkalt/representert. 

 

Forhold til Bedriftsidrettskretsene 

Telenor BIL Oslo er tilknyttet Akershus bedriftsidrettskrets, mens mesteparten av aktivitetene vi deltar i foregår i Oslo bedriftsidrettskrets – noe som skyldes lagets historiske tilknytning til OBIK.  

 

Økonomisituasjonen
Laget har en sunn økonomi.   

Etter innføring av kontingentbetaling via våre nye nettsider har vi god kontroll. Dette gir bedre oversikt over antall betalende medlemmer og en bedre økonomikontroll.

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret. 

 

Teleidrettsforbundet (TIF) 

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. Det ble besluttet ny tildelingsmodell, og følgende modell gjelder:

Hodetildeling:
Fordelingen av midler til aktivitet skal være basert på hodetildeling med basis i antall betalende medlemmer som er ansatt i Telenor (eller datterselskaper som deltar med velferdsmidler). Dette ga oss en økning i tilskuddet fra TIF i 2020.

Krav til aktivitet:
Tildelte midler skal brukes til aktivitet. Det skal ikke være noe mål at lag skal spare opp penger, så eventuelle overskudd bør tilbakeføres potten som skal fordeles for hvert år. Dette gjelder ikke penger som er oppspart eller tjent inn av laget, kun velferdsmidlene. 

Inntekt i perioden:

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en ekstra inntekt. 

 

Kommunikasjonssituasjonen 

  • -       Nettsidene: http://idrett.telenor.no
  • -       Epost til medlemmene
  • -       Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
  • -       Flere har gruppene har egen Workplace grupper for sine aktiviteter
  • -       For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via
             gruppeoppmennene 

 

Medlemsaktiviteter Antall betalende medlemmer har i 2021 vært på 521 av en total på 600 medlemmer. Medlemmer som ikke betaler, blir ikke slettet med en gang – det kan være at de ønsker å ha permisjon – men medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent utover 2 år blir slettet. 


 Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu.

Oversikt over alle gruppene:

 

Kont 2021

Kont 2020

Kont 2019

TnBIL

521

583

639

Allsport

107

129

124

Alpin

91

101

119

Bowling

13 (2 eksterne)

16

16

Cricket

3

9

8

Curling

7

9

9

Dans

10

15

21

Fotball

16

21

31

Golf

138

140

145

Klatring

75

76

75

Langrenn

102

122

134

Orientering

15

19

20

Padel

2

 

 

Padling

133

140

126

Squash

26 (1 ekstern)

27

28

Svømming

41

46

55

Sykkel

134

154

180

Tennis

23

26

34

Volleyball

5 (3 eksterne)

8

10

Yoga

12

21

26

En gruppe

340

370

390

Flere grupper

180

210

246

Ekstern

6

10

13

Pensjonist

24

26

26

 

Styret tar sikte på at aktiviteten i 2022 kommer tilbake til tidligere år, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye aktiviteter. 

 

Mvh 

Styret

  

  

Beretning fra gruppene:

 

Allsport

Styret i gruppen: Leder Christina Hellegaard (ut 2021). Kasserer Roar Holtedahl

Vi har i mange år kjørt felles løpetreninger hver mandag for alle som har lyst til å bli med. På grunn av påbud om hjemmekontor har de blitt vanskelig å gjennomføre. Dette er uansett ett gratis og uforpliktende tilbud.

Ellers har det vært lite aktivitet i 2021, noe refusjon av løp.

Gruppen trenger ny leder fra 2022.

 

Alpin- og friluft

Leder av gruppen er Jan Petter Jensen.

For 2021 var det dessverre ingen arrangement grunnet covid.
 
Alle aktiviteter ble satt stopp på inntil det ble lov og mulig med aktiviteter igjen.
2022 har derimot fått en god start med alpetur og planlegging av flere turer fremover.

 

Bowling

Leder: Kåre Aunan / Oppmenn for lagene er Odd Arne Østvang og Kenneth Aasen.

Bowlinggruppen har hatt ukentlig trening så langt det har latt seg gjøre, men i lange perioder har bowlinghallen vært stengt på grunn av Covid situasjonen. 

Det har vært bra deltakelse når vi har kunnet gjennomføre trening, men vi lider både i kamp og trening av at de minst aktive spillerne har blitt enda mindre aktive. Vi deltok sesongen 2019/20 med to lag i bedriftserien i Oslo, og deltar med to lag også i årets sesong. 

Klubbmesterskap ble avholdt i november.

 

Cricket

Leder: Afnan Ahmed

Lite aktivitet pga COVID.

 

Curling

Leder: Roar Holtedahl

Vi spilte som vanlig i OCK serien i Snarøya hallen høsten 2021, siste serierunde da var 8. desember. Ny oppstart etter dette ble 19. januar i år.

Vi har 4 aktive spillere tilknyttet laget (3 ansatte og 1 pensjonist) og 1 reservekandidat (ansatt). 

 

 

 

Dans

Leder: Xinli Wang

Dansegruppen hadde 10 betalende medlemmer i 2021. Vi arrangerte et Salsa kurs høsten 2021. Kurset hadde en trening per uke og varte i 8 uker. Siden Telenor har solgt Bygningen har vi mistet danselokalet og måtte danse i korridoren i J. Dette førte til oppmerksomhet fra de forbigående kollegaer og økte interesse for å være med på dansekurset.  Nå har vi 18 betalende medlemmer så langt i 2022. Vi har startet et nytt kurs fra 16. februar. Vi planlegger å arrangere to kurs til i 2022.

 

Fotball

Leder: Henning Ustgård – Ny leder fra 2022: Jørgen Sandt Aksnes 

Treningen ble startet opp i høst, så snart vi fikk lov.

Fotballtrening hver fredag morgen kl 0730 i Hundsundhallen. 

 

Golf

Leder: Oai Cam Quach

For året 2021 hadde vi følgende aktiviteter/tilbud:

-          Rangeballer på Ballerud (trening sommer)

-          Avtale banespill Hauger GK & Bærum GK

-          Klubbmesterskap Bærum GK (Fornebu)

-          Telemesterskap Nøtterøy GK 

-          Bedrifts NM – 1. plass og 3. plass Singel – 3. plass Lag 

 Styre: Oai Cam Quach, Henning Ustgård, Fabian Rudaa Naarstad

 

Klatring

Leder: Pablo Ortiz (blir erstattet av en annen før juni 2022)

Antall betalende medlemmer tilknyttet klatregruppa er 75. I klatregruppa har det ikke vært gjennomført noen spesielle aktiviteter som kurs e.l. i 2021 for å holde kostnadene nede. Avtalene med klatresenterne er imidlertid flittig brukt av medlemmene. 50% finansiering av kurs for 3 medlemmer i januar 2022 og 8 medlemmer i mars 2022. 2 medlemmer har betydelig oversteget begrensningen på 1 klatreøkt i uka. De ble rapportert til styret og bedt om å betale tilbake. Medlemskapet hos klatresentrene ble kansellert etter gjentagelse.

 

Langrenn

Leder og kasserer: Ketil Risvoll.

Gruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2021. Siden det meste av turrenn ble avlyst, ble det heller ikke refundert noen startkontingenter.

  

Orientering

Leder: Roger Birkeland, kasserer: Ketil Risvoll

I 2021 har 3 medlemmer deltatt på til sammen 13 bedrifts- O-løp for Telenor BIL. Dette dreier seg her om nærløp som inngår i OBIK-serie, Veritas sine sommerløp og O-løp som inngår i IL-Geoform sin rankingserie. Startkontingenten i disse løpene refunderes. 

Roger Birkeland har tatt over (igjen) som leder, etter god innsats fra Torstein Hole som dessverre er blitt del av Allente. Torstein var allikevel velvillig og bistod ved Telenors OBIK-løp i sept.

Telenor Bil arrangerte OBIK-poengløp 9. sept fra Østernvannsvingen (Fossum), der det var 61 fullførende deltakere (på tross av storinnrykk av hjortelus i denne perioden).

De heldige arrangører fra Telenor BIL var: Ketil Risvoll (løypelegger), Torstein Hole (kontrollør), prøveløpere Anne Margrete Hammer og Marianne Arnesen, samt Roger Birkeland (løpsleder). Løypelegger Risvoll fikk mye skryt for de gode løypene han hadde laget, på tross av pågående hogst i regi av Løvenskiold i deler av terrenget der løypene gikk. 

 

Padel

Leder: Jon Line, Kasserer: Jonas Østergaard Støre, Web ansvarlig: Kalle Wramstedt

Gruppen startet opp i slutten av 2021 med aktivitet fra januar 2022 og raskt fått over 30 medlemmer.

Trening foregår på Padelco Grini og er organisert med 3 timer spill på tirsdager og 2 timer på torsdager.

 

Padling

Leder: Agnes Marie Aanderaa, Kasserer: Tore Lydvo, Web-ansvarlig: Arne Husom

Padlegruppa har over 130 betalende medlemmer. Vi merker økt interesse for padling!

Gruppa har i 2021 gjennomført to introkurs, begge var fullbooket. Det har vært arrangert tur med overnatting til Fyrsteilene, koronatilpasset hvor halvparten sov ute. 

Det har vært investert i 3 nye kajakker, mens 2 gamle ble solgt. Det har også erstattet spruttrekk og traller som var uslitt/defekt.

Det har ikke vært endringer i padlestyret. Også i 2022 vil gruppa arrangere Introkurs og tur til Fyrsteilene. 

 

Squash

Leder: Afnan Ahmed

2021 har vært veldig vanskelig med trening pga COVID. Nå er det full aktivitet igjen.

Har 3 baner i 1 time hver uke på Lysaker Squash. Vi hadde et lag i bedriftsserie (OBIK) 2021. 

  

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag. Medlemmene kan få refundert 60 % av beløp brukt på klippekort. Refusjonen fås av hovedkasserer. Max 3 klippekort i året.

 

Sykkel

Leder og kasserer: Marius Bostad

På grunn av korona har sykkelgruppen dessverre hatt tilnærmet lik null aktivitet i 2021. 

Ingen treninger, ingen turer, men noen få rittrefusjoner.

Vi har hatt noe aktivitet/dialog med Telenor Eiendom i forbindelse med etablering av sykkelparkering og oppussing av enkelte garderober. 

Vi har også hatt noe dialog med Syklistene (Syklistenes landsforening) og satt de i kontakt med NPRO som er ny eier at Snarøyveien 30. 

 

Tennis

Leder: Ingen

Ingen aktivitet i 2021. 

Vi har mistet avtalen med Snarøya tennisklubb.

Det har blitt gjort forsøk med å få til avtaler med andre klubber uten å lykkes. 

 

Volleyball

Leder: Inger Hvidsand Kasserer: Gunn K. Klungsøyr.

Laget; Volleyball TTA All-stars 

Vår aktivitet er trening hver mandag i KFUM-hallen i sesongen, + kamper i volleyballserien i Oslo. 

Høsten 2021: Vi startet opp med trening 19.8.2021. Og volleyballserien i Oslo startet september. 

Vi har hatt en pause fra 15.12.2021 til 7.2.2022. Og nå er det full aktivitet for å få gjennomført de kamper som ble utsatt. Vi har også hatt info på nettsiden og Workplace og søkt etter flere medlemmer. 

 

Yoga

Leder: Rada Drobjnak

Ingen aktivitet i 2021. 

Gruppen ble restartet i slutten av 2021 med tilbud fra 2022.

 

Årsmøte Telenor BIL

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 26. Jan 2022

Telenor BIL årsmøte torsdag 3/3-2022

Tid: 3/3-2022 15:00 - 16:00

Elektronisk MS Teams: Klikk her for å delta

https://azure.content.bloc.net/froala/200000195/2150/2021/1/27/1611738560991.png?autorotate=true&width=1024&quality=90

Saksliste:

Forslag:

Vedtektsendringer fra styret. Forslag om endring av to paragrafer.

Valg:

Styret har i 2021 sett slik ut:

Leder

Henning Ustgård

2021 for 1 år

Nestleder

Torstein Tuv

2021 for 2 år

Kasserer

Sunniva Syrrist

2021 for 2 år

Sekretær

Ketil Risvoll

2020 for 2 år

Styremedlem

Ola Vardebakken

2021 for 2 år

Styremedlem

Tuva Ramsø Bredesen

2021 for 1 år

Styremedlem

Xinli Wang

2021 for 1 år

Varamedlem 1

Randi Emmaus

2021 for 1 år

Varamedlem 2
 
 Varamedlem 3

Marius Bostad
 
Martin Svae-Kvifte

2021 for 1 år
 
2021 for 1 år

Revisor

Christian Deisz

2021 for 1 år

Leder, sekretær, 2 styremedlemmer og 1-3 varamedlemmer er på valg.


Valgkomiteen v/ Jan Petter Jensen har følgende innstilling til nytt styre (de som skal velges er uthevet):

Leder  

Henning Ustgård

2022 for 1år

Nestleder

Torstein Tuv

2021 for 2 år

Kasserer

Sunniva Syrrist

2021 for 2 år

Sekretær

Ketil Risvoll

2022 for 2 år

Styremedlem

Ola Vardebakken

2021 for 2år

Styremedlem

Marte V Grønli

2022 for 2 år

Styremedlem

Tuva Ramsø Bredesen

2022 for 1 år

Varamedlem 1

Ingrid Norrvall Vegdahl

2022 for 1 år

Varamedlem 2

Randi Emmaus

2022 for 1 år

Varamedlem 3

Xinli Wang

2022 for 1 år

Revisor 1

Christian Deisz

2022 for 1 år


 

 

Valgkomite 1

Jan Petter Jensen

2022 for 1 år