Protokoll Telenor BIL Allsport ledervalg

Postet av Allsport den 31. Jan 2019

Sted: Telenor Fornebu, J4e mandag 28.01.2019.

Deltakere i møtet:
 Jone Eileraas
 Christina Ekrem Hellegaard
 Petter Austrheim
 Roar Holtedahl
 
 

 1. Valg av leder og kasserer:
   
  Foreslåtte kandidater Christina Hellegaard og Roar Holtedahl ble valgt med akklamasjon.
   
   
 2. Eventuelt:
 3. Definisjon av Allsport idrettsgrener:

Løping, kappgang/tur og triatlon (parallelt med svømme- og sykkelgruppa). 

Refusjon kan gis av  startkontingenter for individuell deltakelse i approbert løp*
 (max beløp per arrangement og totalt per år vil ventelig bli vedtatt på kommende Telenor BIL årsmøte).
 Lagkonkurrranser i Norge og utlandet og individuelle konkurranser i Norge kan etter forhåndssøknad potensielt delvis støttes mht. reiseutgifter.
 Beløpsgrenser og eventuelle ytterligere spørsmål kan avklares på BIL årsmøtet.


 1. Holmenkollstaffetten (11.05.2019): Steinar Ostermann er leder for dette.

Oppmenn for hvert lag står for det meste av administrasjonen.  
 Jone E. oppfordret til å etablere et samarbeid e mellom Steinar Ostermann og Allsportgruppen vedrørende Holmenkollstafetten.
 
 

 1. WorkPlace:
   Teodor Helgesen styrer denne for Telenor BIL.   Christina vil ta kontakt med ham for tilgang til postering av saker ad Allsport.
   
   
 2. Profilerings-/treningstøy:
   Det vil bli innført egenandel for dette, grunnet innkjøpskostnader, i løpet av 2019.


Sign:


Roar Holtedahl                                                                                  Christina Ekrem Hellegaard.


*) Slik det er godkjent av Norges Bedriftsidretts Forbund.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.