Årsmøte

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 8. Mar 2019

Telenor BIL årsmøte tirsdag 19/3-2019

Tid: 19/3-2019 16:00 - 18:00 (selve årsmøtet varer nok ikke i 2 timer)

Sted: Telenor FBU i restauranten C/D (Fresh4You)

Med bevertning (pizza)

Saksliste:

 • 1. Åpning
 • 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • 3. Valg av dirigent, sekretær, og 2 protokollunderskrivere
 • 4. Årsberetning 2018
 • 5. Regnskap 2018
 • 6. Innkomne forslag
 • 7. Budsjett 2019
 • 8. Valg
 • Eventuelt (Telenor Games)

Alle medlemmer er velkommen til å delta. Innkallingen sendes ut til gruppeledere og medlemmer i styret. Videresend gjerne innkallingen til interesserte. Påmelding til Ketil Risvoll pga bevertning.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til styret så snart som mulig. Send i E-post til Ketil Risvoll

Innkomne forslag:

 1. Regler og retningslinjer for deltakelse i konkurranser/arrangement:
  Forslag fra Roar Holtedahl. Refusjon av startkontingenter for individuell deltakelse i approbert* konkurranse/arrangement kan gis medlemmer på basis av skriftlig søknad, med dokumenterte utlegg og dokumentert gjennomført deltakelse.  Max beløp for individuell deltakelse per arrangement og totalt per år fastsettes til hhv kr. 1500 og kr. 3000. 
 2. Styregodtgjørelse. Styret foreslår å endre godtgjørelse til styrets medlemmer etter de regler som gjelder i henhold til skatteloven for verv i frivillige organisasjoner. I henhold til dagens regler for vårt styret mottar styreleder, nestleder, sekretær og kasserer kr. 4000,- mens styremedlemmer og varamedlemmer mottar kr. 200,- pr møtet de har deltatt på. Nye regler blir da: styreleder, nestleder, sekretær og kasserer mottar kr. 10.000 mens styremedlemmer og varamedlemmer mottar kr. 500,- pr møtet de deltar på. Begrunnelse for skillet er arbeidsbelastningen som er på de forskjellige vervene.

Valg:

Innstillingen fra valgkomiteen ved Morten Christiansen:

Leder: Anette Marie Kollenborg

Nestleder: Trude Persdatter Sundblad – Tar gjenvalg

Styremedlem 2 år: Markus Bjølgerud (overtar for Hilde Søndrol)

Styremedlem 2 år: Martin Svae-Kvifte - Ny

Styremedlem 1 år: mangler

Vara 1: Karianne Braat – Tar gjenvalg

Vara 2: Henning Ustgård – Tar gjenvalg

Vara 3: Xinli Wang – Ny

Revisor 1: Christian Deisz – Tar gjenvalg

Revisor 2: Sunniva Syrrist – Tar gjenvalg


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.